1. В случай, че КЛИЕНТА не е в състояние да заплати разликата до 100% на поръчаната стока, или не я потърси в рамките на 2 месеца, същата остава в полза на Евростил-2003 ЕООД.

2. В случай, че КЛИЕНТА се откаже от направената поръчка, заплатения аванс НЕ се възстановява. Заплатеният аванс остава в полза на Евростил-2003 ЕООД.

3. В случай, че Евростил-2003 ЕООД не е в състояние да изпълни поръчката, същата се задължава да се свърже с клиента, да го информира и да възстанови платената сума в срок от 7 работни дни.