Важно допълнение към търговската ни дейност е пълното гаранционно и извънгаранционно сервизно обслужване на нашите клиенти. Качеството на сервизна поддръжка е също така резултат от отлично оборудвана база и наличието на необходимите резервни части. Сервиза се намира в централния офис и склад на Евростил 2003 в гр.София , кв. ,,Суха река’’, ул. ,,Петрохан’’ 7, а при необходимост и на място при клиента.

Ако продуктът е в гаранционен период се изпраща за ремонт за сметка на Евростил 2003, след уточнение относно куриерската фирма със служител на фирмата. Моля да се свържете с нас за да заявим посещение от куриер за да вземе пратката.

В случай, че гаранцията е изтекла, доставката се заплаща от клиента.

РЕКЛАМАЦИИ

Рекламация на продукт се извършва въз основа на представянето на фактура и гаранционна карта.

Ако, клиентът не представи цитираните документи, той губи гаранцията.

Доставчикът (продавачът), отстранява възникналия проблем или заменя рекламираната стока със същата или близка по технически параметри друга такава, в срок от 14 работни дни от предявяването на рекламацията в магазина на фирмата

Ако се налага по-дълъг срок, то гаранцията се удължава с толкова дни, колкото трае възмездяването на клиента, минус 7 дни.

Дефектирането на стока не е основание за гаранционна замяна.

ЗАМЯНА се извършва само след установяване на невъзможност за отремонтиране на дефекта по преценка на Доставчика или Производителя.

Първоначалният гаранционен срок се запазва, независимо от това, дали стоката е била ремонтирана или заменена.

ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за преки или косвени загуби и щети или пропуснати ползи, вследствие дефектирало изделие.

Разходите и рисковете при транспортирането за връщането и подмяната са за сметка на купувача!

ГАРАНЦИЯТА НЕ Е ВАЛИДНА:

  • При разглобяване и/или опит за отстраняване на повредата от страна на клиента или друго неоторизирано лице.
  • При повреди или външно въздействие върху продукта на вода, разтворители, агресивни химикали, механични удари, излагането на изделието на температура над допустимата за него, промени  в мрежовото захранване (токови удари), статично електричество.
  • При несъобразяване с предписания клас на защита и съхранение, при експлоатация в агресивни среди.
  • Предоставената от нас гаранция към дистрибутори и търговци на дребно се разпростира и върху техните клиенти непряко.