Пневмогрупите за компресор са произведени в GAV Италия. Те включват кондензоотделител,редуцир вентил, манометър и омаслител. Присъидинителни размери 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 и 1 цол. Тук можете да разгледате вариант с ръчно и вариант с автоматично източване на конденза.

Пневмогрупите с автоматично източване на конденза са един от иновативните продукти на GAV Италия. Въпреки по високата цена те се търсят на пазара поради отпадане на ангажимента за наблюдение на нивото в чашката на кондезоотделителя и автоматичното отделяне на флиуда при достигането на определено ниво.

Предлагаме вариант пневмогрупа 1/4 с изход за чист въздух. Групите са препоръчителни а в някои случаи дори задължителни при използването на компресор , защото влагоуловителят гарантира изхода на чист въздух, редуцир вентила регулира налягането, а омаслителят омаслява пневматичните инструменти и машините. Предлагаме специално масло за пневмогрупи Sprinter, внос от GAV Италия. Гаранцията е 24 месеца. Разгледайте нашите качествени предложения на достъпни цени от вносител.