Нафтови калорифери

Нафтови калорифери, призведени в ITM – Italia. Наличие на куплунг с възможност за включване на термостат на блока на управление.Отоплителите имат автоматично включване и изключване. Калориферите разполагат с индиректна горивна камера и отделно отвеждане  на изгорелите газове. Наличие на гориивна помпа за високо налягане. Подходящи са за средни и големи помещения и за изсушаване в строителството. Осигурен е гаранционен и извънгаранционен сервиз. Наличие на резервни части на склад. Изгодни лизингови условия.