ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

При посещаване на интернет страницата www.gav-bulgaria.com , Вие се съгласявате с изложените по-долу ОБЩИ УСЛОВИЯ, които уреждат отношенията между Евростил 2003 ЕООД и всеки потребител или ползвател на сайта. Ако не сте съгласни с тях, моля не използвайте интернет страницата.
Евростил 2003 ЕООД си запазва правото на преразглеждане и промяна на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ без предварително известие.

Условия касаещи съдържанието

Посочените размери и тегло в описанието на продуктите са ориентировъчни и биха могли малко да се отклоняват от реалните. Поради възможни изменения на цветовете при заснeмане на продуктите не гарантираме, че те напълно съответстват на снимките. На интернет страницата ни може да има линкове към други сайтове, за които не отговаряме, в т.ч. за съдържанието и поверителността им. Евростил 2003 ЕООД  запазва правото си без предизвестие да променя съдържанието на интернет страницата, включително и цените по всяко време.

Условия за използване на съдържанието и авторско право

Ние уважаваме авторското и сродните му права и не толерираме тяхното нарушаване. Всички материали, поместени в интернет страницата, включително текстове, снимки, изображения, софтуер и дизайн, са защитени с авторски права. Предназначени са за Ваша лична информация и за реализиране на продажба, страни по която са Евростил 2003 и Вие. Записването на интернет страницата и/или някои нейни части и/или материали се допуска само за лична употреба, без да се преработват, трият или заличават знаци за авторски права или други подобни белези за сродни права. Всяка преработка на материалите, поместени в сайта, е в нарушение на Закона за защита на авторските права и Закона за марките и географските означения.

Вие нямате право, без изрично резрешение от страна на Евростил 2003 ЕООД, да размножавате и разпространявате, публикувате или използвате по друг комерсиален начин изброените по-горе текстови, снимкови и др. материали, дизайн и софтуер на интернет страницата. Комерсиалната им употреба е в нарушение на авторските права и едноименния закон. Тя подлежи на санкциониране и е наказуема по силата на Закона за административните нарушения и наказания.

Ползването на информацията, поместена в интернет страницата, е изцяло на Ваша отговорност. Не гарантираме, че не могат да бъдат нанесени щети на Вашия компютър вследствие на вируси или други компоненти, намиращи се на сървъра, на който е качена Интернет страницата.