0
0.00 лв.
Евростил-2003 ЕООД подписа ДБФП по проект

 

 

 

 

 

 

 

Евростил- 2003 ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ  BG16RFOP002-2.073-20409-C01 по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”. Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на

ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Бенефициент: Евростил-2003 ЕООД
Обща стойност: 10 000 лв., от които 8 500 лв. европейско

и 1 500лв. национално съфинансиране.

Начало: 25.01.2021г.
Край: 25.04.2021г.

 

X