Дюзи и резервни части

Евростил 2003 предлага качествени дюзи за всички пистолети за боядисване, произведени в GAV – Italia.  Разнообразие от дюзи от 1.2 мм.до 2.5 мм. Дюзата се избира в зависимост от гъстотата на боята и от плътността на желаното покритие.