Author - Екатерина

Смяна на пресостат на въздушен компресор

Смяна на пресостат на въздушен компресор, кога се налага: По принцип действието на всеки пресостат на въздушен компресор е да включва и изключва електрическия мотор при достигането на определено налягане. При монофазните компресори включването е на 6 bar и изключва на 8 bar. При трифазните включва на 8-9 bar и изключва на 9-11 bar. Пресостатите са сменяеми (износващи се) части на компресора, защото пружината с течение на времето омеква и губи силата на натиск. Т.е. когато компресора започва да включва на 4-5 bar и изключва на 6-7 bar - пресостатът е за смяна. Случва се и скъсване на гумената мембрана и ако...

Компресор за въздух диагностика и поддръжка

Компресор за въздух диагностика и поддръжка тя  в 90% от случаите не представлява някаква сложност. Гаранция за дълъг живот компресора е правилната и задължителна поддръжка, която започва още при закупуването на новия компресор. На компресора редовно трябва да му:  сменяте маслото;  източвате конденза от бутилката (ресивъра).  почиствате или сменяте въздушния филтър. Компресор за въздух диагностика и поддръжка : Смяна на маслото След като купите Вашия нов маслен компресор трябва смените фабричното масло, след първите 30-40 работни часа. Използва се само компресорно масло. След това трябва редовно да го сменяте на 350-400 работни часа. Ако няма как да измерите времето, пресметнете приблизително месечно по колко часа работи....

Защо е необходимо да използваме пневмогрупа?

Пневмогрупа, необходимост или ненужен разход? С тази статия целя да бъда полезен на новите потребители и на тези с опит в използването на въздушен компресор. Също така и употребата на пневматични инструменти и машини. Понякога оставам с впечатление от нашите клиенти, че приемат пневмогрупата като част от машината или машините. Ако нямат проблем с компресора или машината, изобщо не обръщат внимание на пневмогрупата. А пневмогрупата е от особена важност при работата с пневматични инструменти, пистолети и машини. Групата комбинира кондензоотделител, редуцир вентил с манометър и омаслител. Омаслителят служи за омасляване на пневматичните инструменти и трябва редовно да се долива специално...