Author - Екатерина

Компресор за въздух диагностика и поддръжка

Компресор за въздух диагностика и поддръжка тя  в 90% от случаите не представлява някаква сложност. Гаранция за дълъг живот компресора е правилната и задължителна поддръжка, която започва още при закупуването на новия компресор. На компресора редовно трябва да му:  сменяте маслото;  източвате конденза от бутилката (ресивъра).  почиствате или сменяте въздушния филтър. Компресор за въздух диагностика и поддръжка : Смяна на маслото След като купите Вашия нов маслен компресор трябва смените фабричното масло, след първите 30-40 работни часа. Използва се само компресорно масло. След това трябва редовно да го сменяте на 350-400 работни часа. Ако няма как да измерите времето, пресметнете приблизително месечно по колко часа работи....

Смяна на пресостат на въздушен компресор

Смяна на пресостат на въздушен компресор, кога се налага: По принцип действието на всеки пресостат на въздушен компресор е да включва и изключва електрическия мотор при достигането на определено налягане. При монофазните компресори включването е на 6 bar и изключва на 8 bar. При трифазните включва на 8-9 bar и изключва на 9-11 bar. Пресостатите са сменяеми (износващи се) части на компресора, защото пружината с течение на времето омеква и губи силата на натиск. Т.е. когато компресора започва да включва на 4-5 bar и изключва на 6-7 bar - пресостатът е за смяна. Случва се и скъсване на гумената мембрана и ако...

Защо е необходимо да използваме пневмогрупа?

Пневмогрупа, необходимост или ненужен разход? С тази статия целя да бъда полезен на новите потребители и на тези с опит в използването на въздушен компресор. Също така и употребата на пневматични инструменти и машини. Понякога оставам с впечатление от нашите клиенти, че приемат пневмогрупата като част от машината или машините. Ако нямат проблем с компресора или машината, изобщо не обръщат внимание на пневмогрупата. А пневмогрупата е от особена важност при работата с пневматични инструменти, пистолети и машини. Групата комбинира кондензоотделител, редуцир вентил с манометър и омаслител. Омаслителят служи за омасляване на пневматичните инструменти и трябва редовно да се долива специално...